Jesteś na: Konsultacje społeczne
Budowa sieci infrastruktury rowerowej w Gminie Strzegom
Tytuł: Budowa sieci infrastruktury rowerowej w Gminie Strzegom
Opis przedmiotu konsultacji:

Szanowni Państwo w związku z planowaną budową sieci infrastruktury rowerowej w Gminie Strzegom, zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Zebrane informacje zostaną uwzględnione podczas realizacji systemu Strzegomski Rower Miejski.

Ankieta ma charakter anonimowy – jej  wyniki zostaną opracowane statystycznie.

Metoda: Badanie ankietowe
Kategoria: Infrastruktura
Data od: 18-12-2018
Data do: 31-01-2019
Inicjator konsultacji: Portal Strzegom
Status:
Zakończona

Czas konsultacji:
Zakończono: 2019-01-31 23:59Wygeneruj plik PDF
Skomentuj ogłoszenie

Standardowy komentarz
Czy budowa stacji rowerowych w mieście spowoduje, że będziesz dojeżdżał(a) do pracy/szkoły/na zakupy rowerem?

Czy budowa systemu rowerowego w mieście spowoduje, że będziesz korzystał(a) z roweru miejskiego w czasie wolnym w celach rekreacyjnych?

Czy system roweru miejskiego pozwoli mieszkańcom na sprawniejsze poruszanie się po mieście ?

Które z poniższych lokalizacji stacji rowerowych uważasz za najkorzystniejsze dla mieszkańców Strzegomia? ? (Proszę wybrać 6 lokalizacji)Kontakt w sprawie konsultacji Budowa sieci infrastruktury rowerowej w Gminie Strzegom