Przejdź do treści
Nagłówek zielony

Jesteś na: Strona główna Ogłoszenia Regulamin

Regulamin korzystania z elektronicznej platformy konsultacji społecznych

 1. Platforma Konsultacji Społecznych jest obsługiwana drogą elektroniczną przez Urząd Miejski w Strzegomiu .  Platforma  umożliwia  użytkownikom bezpłatne uczestnictwo w konsultacjach społecznych w celu wymiany informacji, zamieszczania komentarzy i opinii na różne tematy. W celu pełnego uczestnictwa, umożliwiającego czynny udział w dyskusjach należy założyć własne konto użytkownika korzystając z mechanizmów udostępnianych przez Platformę (logowanie przez profil zaufany)
 2. Platforma Konsultacji Społecznych jest dostępna dla użytkowników publicznej sieci Internet.
 3. Uczestnicy Platformy Konsultacji Społecznych publikują komentarze, uwagi i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Urząd Miejski w Strzegomiu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników w ramach Platformy.
 4. Użytkownik wypowiadając się na forum Platformy tym samym wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu.
 5. Podczas korzystania z Platformy Konsultacji Społecznych zabrania się:
  • - zamieszczania treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,
  • - obrażania uczestników forum, używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne,
  • - nawoływania do wszelkiej nienawiści (m.in. rasowej, wyznaniowej, etnicznej),
  • - propagowania przemocy,
  • - naruszania zasad Netykiety,
  • - rejestracji i funkcjonowania na forum pod więcej niż jednym pseudonimem,
  • - umieszczania przez uczestników na łamach Platformy Konsultacji Społecznych wszelkich informacji reklamowych, umieszczania wiadomości niezgodnych z tematyką wątku, umieszczania tej samej informacji wielokrotnie,
  • - cytowania innych fragmentów wypowiedzi niż te, do których się nawiązuje,
  • - umieszczania przesadnie długich podpisów,
  • - używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi Platformy Konsultacji Społecznych, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu stron,
  • - używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera.
  • - Urząd Miejski w Strzegomiu zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów zawierających treści wymienione w pkt. 5, prawo do modyfikacji postów poprzez usunięcie treści niezgodnych z pkt. 5 oraz prawo do blokowania możliwości zamieszczania treści na Platformie Konsultacji Społecznych osobom, uporczywie naruszającym zapisy pkt. 5.
 6. Urząd Miejski w Strzegomiu nie przekazuje ani nie użycza danych użytkowników Platformy innym osobom lub instytucjom chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na podstawie obowiązujących przepisów prawa do prowadzonych postepowań.
 7. Urzad Miejski w Strzegomiu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 8. Urząd Miejski w Strzegomiu zastrzega sobie prawo do wyłączenia Platformy Konsultacji Społecznych z zasobów Oficjalnej strony Internetowej Miasta i Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej bez podawania przyczyn.
 9. Urząd Miejski w Strzegomiu zastrzega sobie prawo do zmieniania zasad korzystania z Platformy Konsultacji Społecznych - wszelkie zmiany obowiązują w momencie ich opublikowania na stronach Platformy Konsultacji Społecznych.
 10. Regulamin obowiązuję od momentu jego opublikowania